rieding competition pizzicato.hr

Click here for English

Kada bi netko postavio pitanje učiteljima violine koji im je najdraži skladatelj pedagoške literature, svakako bi jedan od najmnogobrojnijih odgovora bio Oskar Rieding.

Rieding u Celju

Rođen je 1840. u sjevernoj Njemačkoj, a gotovo cijeli svoj radni vijek proveo je u Budimpešti kao koncertni majstor opernog orkestra. No, odlaskom u mirovinu, seli se u Celje (tadašnja Austro-Ugarska monarhija) i tu počinje za nas, ljubitelje violinske pedagogije, zanimljivo razdoblje. Naime, upravo u Celju, u mirovini, Rieding je skladao veliki dio svog pedagoškog opusa, sva djela iza op. 35. Da, su spada i onaj naš najdraži i najpoznatiji Koncert u h-molu, op. 35 😊

Nastanak natjecanja

U posljednje vrijeme, nekolicina mladih, uspješnih i ambicioznih slovenskih glazbenika odlučila je odati počast svome sugrađaninu svjetskoga glasa i to na najljepši mogući način – odlučili su okupiti mlade violiniste iz cijeloga svijeta koji će kroz druženje i muziciranje slaviti, između ostalih, upravo i djela O. Riedinga. Nastalo je Međunarodno natjecanje Oskar Rieding.

U listopadu 2017. bilo je prvo natjecanje na kojemu je nastupila i moja učenica Maya Hong u prvoj kategoriji i osvojila 3. nagradu. Svirala je Riedingov Koncert u h-molu, 1. stv. i Dancline Varijacije na Paccinijevu temu (početak na 3:00).

Uživale smo u, prije svega visokom nivou sviranja kandidata, ugodnoj i prijateljskoj atmosferi i lijepom gradu Celju. No, niti nakon završetka natjecanja, briga za natjecatelje nije završila. Uslijedili su brojni koncerti koji su pružili mladim glazbenicima priliku da se bolje upoznaju i sviraju, sviraju, sviraju…

rieding competition pizzicato.hr
rieding competition pizzicato.hr

3. izdanje

Ove godine, natjecanje je već počelo. Ne, nismo zakasnili… Prva etapa odvija se od 15. siječnja do 5. svibnja 2019., a sastoji se od slanja snimke on line prijavom. Koncert finalista biti će održan 24. i 25. svibnja u Narodnom domu u Celju, kada će biti i dodjela nagrada. Važno je naglasiti da je od ove godine natjecanje prošireno i na komorno muziciranje!

Ove godine i Pizzicato dodjeljuje nagradu jednome pedagogu sudioniku natjecanja, po izboru ocjenjivačkog suda.

Svaki violinist bi trebao znati za Oskara Riedinga!


English

If someone would ask violin teachers who is their favorite composer of pedagogical literature, one of the most numerous answers would be Oskar Rieding.

Rieding in Celje

He was born in 1840 in northern Germany and spent almost entire work life in Budapest as a concertmaster of the Opera orchestra. After he retired, he moved to Celje (then Austro-Hungarian Monarchy) and there begins for us, lovers of violin pedagogy, an interesting period. There, in Celje, Rieding composed a large part of his pedagogical opus, all the works behind op. 35. Yes, also our favorite and most well-known Concerto in B minor, op. 35 😊

The birth of the Competition

Recently, a number of young, successful and ambitious Slovenian musicians have chosen to pay tribute to their fellow citizen in the best possible way – they have decided to bring together young violinists from all over the world who will celebrate works of O. Rieding through frienship and music making. International Music Competition Oskar Rieding was born.

In October 2017, there was the first competition. My student Maya Hong competed in the first category and won 3rd prize. She played the Rieding’s Concerto in B minor, 1st mvt. and Dancla’s Variations on Paccini’s Theme (starting at 3:00).

We enjoyed, above all, the high level of playing, the pleasant and friendly atmosphere and the beautiful town of Celje. But even after the end of the competition, the concern for the contestants has not ended. There have been numerous concerts that have given young musicians the opportunity to get to know each other and play, play, play …

rieding competition pizzicato.hr
rieding competition pizzicato.hr

3rd Edition

This year, the competition has already begun. No, we’re not late … The first stage is from January 15 to May 5 2019, and consists of online application – a submittion of a video footage. Concert of the finalists will be held on May 24 and 25 at the National Hall in Celje, with the award ceremony. It is important to mention that this year Competition also includes Chamber music!

This year, Pizzicato also awards the prize to one of the pedagogues of the competition, selected by the Jury.

Every violinist should know about Oskar Rieding!

3rd International Competition for Young Musicians Oskar Rieding | 3. Međunarodno natjecanje za mlade glazbenike Oskar Rieding
Tagged on:                                                 

3 thoughts on “3rd International Competition for Young Musicians Oskar Rieding | 3. Međunarodno natjecanje za mlade glazbenike Oskar Rieding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Sviđa Vam se ovaj blog? Podijelite! | Enjoy this blog? Please spread the word :)